Sommerferie, tid for refleksjon!

 • 04.07.2017 kl. 08:00 

Veldig mange har sett frem til sommer og ferie, noen har til og med gledet seg til et avbrekk fra jobben. Betydningen av sommerferie kan være forskjellig fra person til person, for eksempel maling av hytta/hus, reise til et annet land eller til et spesielt sted i det vakre landet vi bor i. Eller rett og slett bare et avbrekket fra hverdagsstresset og jaget etter å få mest mulig presset inn i hverdagen. Og ikke minst, lengre periode med fri fra arbeidsplassen.

Selv har jeg for første gang på mange år en lang sommerferie i Spania med samboer og barn, noe som gir meg tid til å reflektere over litt mer enn om vi skal på stranden eller til bassenget.....hehe. Sommeren gir meg tid til å tenke på det som kommer når ferien er over og hverdagen igjen innhenter meg.  Og ikke minst, lade batteriene til en  høst med mange spennende prosjekter og reiser. Hvilke personlige mål skal jeg sette meg for høsten og hva vil jeg ha oppnådd når vi trer inn i 2018?                                                                                                                                                                                                                        

Sette seg mål, små som store, er noe alle kan gjøre uavhengig av om man ønsker omprioriteringer i hverdagen, forbedre den fysiske formen(trene eller gå turer), akademiske eller arbeidsrelatert.  

Kanskje ønsker du nye utfordringer på arbeidsplassen? Ta en prat med din nærmeste lederen, spør om din kompetanse kan brukes andre steder i organisasjonen eller om det finnes oppgaver du kan bistå med slik at du får andre utfordringer. Vi vet av erfaring at variasjon i arbeidsoppgavene og nye oppgaver KAN være med på å bidrar til økt motivasjon. Trenger du mer faglig påfyll? Hør med arbeidsgiver om det er rom for at du kan ta et kurs som er relatert til de arbeidsoppgavene du har eller om det er rom for hospitering i andre avdelinger. Man kan også på egenhånd melde seg opp til kurs eller studier ved siden av arbeidet og på den måten få nye faglige kompetanse og inspirasjon. Dog bør ikke dette gå utover dine daglige arbeidsoppgaver.

Løping er en lidenskap jeg har og et av mine små mål er å gjennomføre neste halvmaraton jeg skal løpe i september på bedre tid enn det jeg har fra før av. Rett og slett sette ny personlig rekord. Derfor brukes sommerferien til å løpe nesten hver morgen før barna våkner. Man blir jo ikke bedre hvis man ikke trener og repeterer, slik er det med alle ting vi gjør i livet. Jeg har satt meg arbeidsrelaterte mål, så vel som andre personlige mål.

Jeg har det siste året studert ved siden av jobb og når jeg startet studiet, var målet og bestå eksamener. Men etter hvert som jeg så hva studiene ga meg både privat og i arbeidssammenheng, økte ønsket om å prestere bedre. Altså målsetningen min endret seg underveis! Og jeg endte med en A på eksamen, noe som beviser at motivasjon og repetisjon gir god avkastning. Jeg har tidligere skrevet om motivasjon, kan leses her.

Jeg vil utfordre deg til å sette av litt tid i ferien til å reflektere over hva DU kan gjøre for deg selv, slik at du er motivert til å gå i gang etter sommeren. Hva tenker du nå som det første halve året er unnagjort og hva vil du ta med deg inn i siste del av året? Hva skal du oppnå og hva skal du nedprioritere?

Før i tiden ble jeg trist når sommeren gikk mot hell og man skulle tilbake på jobb etter sommeren, slik er det heldigvis lenge siden jeg har følt.                          

Nå nyter jeg ferien maksimalt, «lever her og nå» og er supermotivert til å ta fatt på arbeidshverdagen når tiden er inne.

Frem til da, riktig god sommer til dere alle sammen!

 

 

 

 

 

 

 

#sommer #ferie #spania #motivasjon #refleksjon #arbeidsplass #arbeidsgiver #jobb #indremotivasjon #høst #mål #herognå #halvmaraton #løping #trening #studier #kurs

De vanskelige valgene

 • 16.05.2017 kl. 11:19 

Hva som var i går, er nødvendigvis ikke det samme i morgen!

Livet består av utallige valg, noen mer kompliserte og langt mer konsekvent orienterte enn andre.

Det enkleste valget JEG gjør i løpet av dagen er å bestemme meg for hva jeg skal ha på meg av klær. Men det har ikke alltid vært slik og det forekommer tilfeller som krever litt mer engasjement. Og for mange oppleves valg av klær som en tung beslutning, spesielt hvis man er veldig opptatt av klær og mote. Mange yngre føler nok et stort press på hva de skal ha på seg før de går på skolen. Jeg har lest historier hvor man på bruker to timer på hår og sminke før man skal på ungdomsskolen. Min personlige oppfatning er at mange utfordringer ved klespress hadde vært løst hvis man hadde innført uniformer på skolene i Norge. Og her ligger det selvsagt mye engasjement hos mange og er definitivt ikke bakgrunnen for debatt i dette innlegget. Så jeg lar dette ligge inntil videre.

Tidligere har jeg skrevet om dømmekraft (les her), hvordan har det seg at noen utøver bedre dømmekraft enn andre? Jeg har stor tro på at god dømmekraft er noe man tilegner seg gjennom læring, arbeid og kunnskap. Man må vite hva man kan «vinne og hva man kan tape» på de handlingene man foretar seg. Alt man gjør i livet har en konsekvens og jeg mener ikke at man skal gjøre en risikoanalyse på alt man gjør, men tenke over hva man sier eller skal gjøre før man foretar seg et valg.

For oss kvinner er det kanskje ikke en god idé å gå igjennom slottsparken i Oslo alene en sen kveld/natt, risikoen for at man kan bli utsatt for noe er tilstede. Og ja, dessverre har vi kommet dit at vi lever i en verden hvor vi kvinner må ta forhåndsregler på mye av det vi gjør. Men nå er jeg også av den oppfatning, at det er bedre å ta forhåndsregler enn å være etterpå klok! Dette var et ekstremt eksempel, men alle valg påvirker oss i en eller annen form.

Se for eksempel på valgene vi gjør på arbeidsplassen. Jeg kan velge å engasjere meg eller jeg kan velge å la være. De aller fleste har et godt utbytte av å engasjere seg i arbeidsoppgaver og kollegaer! Ved å ha autonomi over arbeidsoppgavene og kjenne at man tilhører et miljø vil dette øke den indre motivasjonen.  Eller jeg kan velge og ikke engasjere meg og se på arbeidsplassen som et sted jeg MÅ være, ved å gjøre dette vil den indre drivkraften og engasjementet være fratredende.

Så hvordan vet jeg hva som er de riktige og viktige valgene for meg? Mitt råd er at du må finne ut av hva som er verdiene dine, sett deg mål om hvor du vil, og legge en strategi for hvordan man skal komme deg dit. Noen ganger tar veien frem til målet noen uventede svinger og da gjelder det å følge med. Istedenfor å tenke på alt man har gjort eller kunne ha gjort, rett fokuset fremover og se på hva som kan bli.

Man har et ansvar for å ta regi i eget liv, ikke vær en brikke, men vær en aktiv deltaker!

Ha en strålende tirsdag og riktig god 17. mai feiring i morgen.....hipp hurra.

 

 

 

 

 

#motivasjon #arbeidsplass #jobb #valg #dømmekraft #drivkraft #tilhørighet #autonomi #risiko #risikoanalyse #vanskeligevalg #regi #aktør #brikke

 

Enkle tiltak fra arbeidsgiver for å bedre miljø og motivasjon

 • 12.04.2017 kl. 14:56

Refreshment After Training
Licensed from: MilanMarkovic78 / yayimages.com

Ved flere anledninger har jeg skrevet om motivasjon. Denne gangen tenkte jeg skrive noe om hvordan man bygger indre motivasjon hos sine medarbeidere. Fler og fler organisasjoner går skrittet lengre for å motivere sine ansatte. Så kan man sikkert spørre seg, om arbeidsoppgavene i seg selv ikke er motivasjon nok.

Uavhengig av arbeidsoppgaver blir det viktig for enhver ansatt å finne ut hva er det som gjør at mine oppgaver er interessante for meg. Føler jeg autonomi på arbeidsplassen, har jeg arbeidsoppgaver jeg kan strekke meg etter. Er jeg med på å sette egne mål? Gir jeg meg selv belønning når jeg har gjennomført arbeidsoppgaver. Da tenker jeg nødvendigvis ikke i form av penger, for dette har vist seg gjennom forskning og egentlig ha lite effekt over lengre tid.  Men det kan være selvskryt eller at man går å kjøper seg en god kopp kaffe eller noe annet.

Utover å hjelpe de ansatte til å motivere seg selv, hva kan arbeidsgiver gjøre?

Google har ved flere anledninger blitt kåret til det beste stedet å jobbe i USA og det var kanskje litt overraskende at Airbnb havnet øverst på listen i 2016, da det var deres første driftsår. Det som går igjen på listen fra 2016 er at selskapene som er kåret til de beste stedene å jobbe i USA , er selskaper som stiller store krav til leveranse. Men de lar sine medarbeidere styre egen hverdag. De har tilpasset rammene slik at de ansatte kan jobbe i ulike settinger, de har cafeer på arbeidsplasser, trening, utradisjonelle arbeidsstasjoner hvor man kan bevege seg rundt og la kreativiteten vokse. Veldig ofte ser man at IT og selskaper som jobber med digitale plattformer kommer høyt ut på de beste stedene å arbeide uavhengig av land.

I Sverige ser man at så mange som 86 % av ansatte får støtte til trening fra arbeidsgiver. Mange norske bedrifter gir også støtte til trening, men andelen er betraktelig lavere enn våre svenske naboer. En årsak til dette er at det i Sverige er skattefritt å sponse sine ansatte med trening, mens det er det ikke i Norge. Så en endring i skatteloven hadde vært å foretrekke for mange arbeidsgivere.

Uavhengig av skatte eller ikke, er det ikke i alles interesse at de ansatte er motiverte og har god helse. Så hvorfor ikke tilrettelegge trening i arbeidstiden? Enten ved at man har eget treningssted på arbeidsplassen og de ansatte får avspasere mot trening. Massasje er også et gode som flere arbeidsplasser har startet med, hvor de ansatte i arbeidstiden får behandling av en terapeut som kommer til arbeidsplassen. Dette er rett og slett en investering i de ansatte, at ikke flere har tenkt på dette er skremmende. Denne type goder bidrar til god helse og forebygge skader. En vinn & vinn situasjon, som skaper motiverte ansatte. Jeg er fult klar over at det ikke passer i alle stillinger og arbeidsplasser at man løper av sted i arbeidstiden for å trene, men allikevel kan arbeidsgiver bidra på andre områder.  

Hva bidrar din arbeidsgiver med for å skape det lille ekstra på arbeidsplassen?

 

 

#motiavasjon #trening # bidra #miljø #arbeidsgiver #google #arbeidsplass #bestplacetowork #helse #skatt #massasje

Dårlig dømmekraft påvirker viktige besluttninger

 • 03.04.2017 kl. 22:51

I både privat og arbeidssituasjoner gjør vi vurderinger og beslutninger basert på informasjon vi «bombarderes» med i hverdagen. Så hva er det som gjør at vi tar gode beslutninger? Og hva er det som innvirker slik at vi får dårlig dømmekraft.

original_url: 59B135F2-8CAE-4F17-9F1D-C0D710AB60C7

 

La oss se litt nærmere på førsteinntrykk, hvor lenge sitter egentlig et førsteinntrykk av en person? Har man gitt et dårlig førsteinntrykk av seg selv, så sitter ofte den oppfatningen lenge hos mottaker. Det er vanskelig å snu førsteinntrykket så fremt man ikke aktiv arbeider for å endre andres oppfatning av seg. Førsteinntrykket er viktig nettopp fordi den setter en forventning til hva andre kan forvente av deg i fremtidig adferd. Det er derfor det er så viktig og vise oss fra vår beste side når vi er på jobbintervju. Vi ønsker å gi et mer positivt bilde av oss selv, enn det de andre som skal intervjues gir. Vi vet at førsteinntrykk er subjektivt, vi blir sammenliknet opp mot hverandre. Selvsagt er det andre ting som også ligger til grunn i et intervju, poenget her er ikke å se videre på selve intervjuprosessen.

Ta for eksempel en kirurg eller lege , de behandler ikke sin nære familie, da deres dømmekraft er påvirket av personlige bånd og de ikke vil kunne klare utøve objektive vurderinger om personens tilstand.

Vi lever i en digital verden hvor vi konstant påvirkes av inntrykk og informasjon. Så i hvilke sammenhenger klarer vi være objektiv til de valgene vi tar? Det er lettere å være objektiv til valg av materialistiske ting. Når vi kjøper vaskemaskin, er det ofte preferanser vi velger ut ifra og sammenlikner konkurrenter imellom. Mens når vi velger ferietur,  lar vi oss ofte påvirke av andres erfaringer og ikke bare sammenlikning av ulike reisemål til en gitt pris i en katalog. Eller når vi velger ektefelle, her er det også vanskelig gjøre objektive vurderinger?..hehe

Jo mer kunnskap man har om et tema, desto mindre bastante og sikre meninger utaler man seg om. Ta for eksempel Carl I. Hagen eller D. Trump som så bastant mente at klimaendringene ikke er menneskepåvirket. Hvis man hører forskere uttale seg om klimaet, vil de være mindre bastante og si; i henhold til forskning så viser dette indikasjoner på ??.Uten at jeg skal la dette bli en politisk debatt, så er det kanskje mangel på kunnskap som gjør at Trump og hans administrasjon er så skråsikker i sine mange uttalelser.

La oss rette blikket mot domstolene, er det slik at attraktive mennesker får lavere strafferammer enn de som er mindre attraktive eller kler seg mindre pent. Persepsjon spiller inn på mange områder. Vi tilegner attraktive personer flere og bedre egenskaper, uten og kjenne til kvalitetene. 

Kan man gjøre gode beslutninger? Vi gjør alle mange gode beslutninger i løpet av en dag, men noen beslutninger krever større vurderinger før vi treffer avgjørelsen. Skal man gå til store innkjøp i en organisasjon, så bør det settes ned en prosjektgruppe som ser på hva man har i dag, gjøre intervjuer med de som skal bruke systemer eller maskiner og høre hva de trenger? For så å sjekke hvilke leverandører som kan levere tjenesten, utarbeide en kravspesifikasjon og se om leverandør kan tilføye eller ha noen tanker rundt det man ønsker. Deretter sender man ut anbud til så mange aktører som mulig. Går igjennom anbudene og komme frem til en enstemmig løsning i prosjektgruppen. Her har man gjort mange vurderinger av kravspesifikasjoner og kan komme frem til en objektiv vurdering basert på innhentet informasjon.

Heldigvis trenger vi ikke gå så dypt til verks ofte, men mange bedrifter og organisasjoner undervurderer viktigheten av en slik prosess før man går til innkjøp. Noe som har resultert i mange hundretusener og millioner ut av vinduet. Det finnes nok av eksempler i næringslivet hvor man ikke har gjort gode nok vurderinger i forkant og budsjettene overstiges med millioner og mrd.

Som eksempler til dette kan jeg nevnte det eminente stupetårnet på Hamar som sikkert er Norges ikke bare dyreste men også mest kjente stupetårn. Eller Mongstad skandalen, hvor man sprakk med 6 MRD, Som også ble den synonyme betegnelsen for «en mong». Det finnes mange eksempler, men det finnes også eksempler på handlingslammelse hvor man utsetter å ta beslutninger. Er det kanskje handlingslammelse som har gjort at Munk museet ikke står ferdig? Mange næringslivsledere unngår ta beslutninger, slik at andre kan gjøre det.

 

Neste gang du tar en beslutning som krever litt mer enn valg av sokker, tenk igjennom om du klarer være objektiv. Eller neste gang du møter en ny person, hvor lenge sitter førsteinntrykket av personen? Så da spør jeg deg, har du god dømmekraft?

 

 

 

 

 

#dømmekraft #karriere #jobb #intervju #persepsjon #ledelse #objektiv #førsteinntrykk #trump #hagen #underskudd

What a week - København, Aalborg, Oslo & Helsinki!

 • 13.03.2017 kl. 13:19

BRgv9U7B5R4
Den siste uken har jeg vært på reisefot 6 av 7 dager. Skulle gjerne sagt at det var en ukes ferie, men denne gangen har det vært en god blanding av business og pleasure. Forrige søndag reiste jeg som noen kanskje allerede har fått med seg til København for salgssamling med verdens beste selgere. Det var mye faglig godt innhold, kreative oppgaver og hyggelig samvær. Vi har i First & Tribe vært igjennom store omstruktureringer det siste året og derfor var det veldig godt at alle var samlet. Alle dro fra samlingen med stort pågangsmot og klare for nok et år med fantastiske resultater.

Når det er sagt, så har jeg lært å kjenne gjengen på en helt ny måte. Vi jobbet med kreative oppgaver, interessant å se utviklingen man har igjennom en slik prosess fra man jobber på egenhånd til kreativt gruppe arbeid. Det var virkelig noen gode idéer som kom frem den kvelden forslagene skulle presenteres. Om de er gjennomførbare er noe helt annet, men at de har latt seg lede av den kreative prosessen viser at oppgavene fungerte.

Fra København gikk turen til Aalborg hvor jeg bodde på vårt hotell som ligger perfekt plassert nede på bryggen, perfekt sted for en løpetur om morgningen. Turen fra Aalborg og hjem til Oslo er ikke å anbefale hvis du har litt flyskrekk. Til det vil jeg si; the fastest way is not always the safest way......haha  Det er selvsagt helt trygt å fly denne ruten, ikke tvil på det. Har man flyskrekk, tenk at pilotene også skal hjem til noen. De vil derfor alltid velge de sikreste løsningene! 12 seters propellfly med god service!
En dag hjemme og på kontret før jeg fikk reise på overraskelsestur. Hadde fått instruksjoner om og pakke ymse for deretter møte til et visst klokkeslett på flyplassen. Det var ikke før vi sto foran gaten at jeg forsto hvor vi skulle på tur. Min første tur til Helsinki og det var ikke det eneste det var første gang for på denne turen. Jeg fikk se IFK spille playoff kamp, Ishockey. Mange deilige matopplevelser som jeg på det varmeste vil anbefale hvis du skal til Helsinki. Restaurantene Gaijin og OlO er en reise i matveien. Gaijin i nord Asiatiske smaker, mens OlO fokuserer på kortreiste matvarer og er virkelig en kulinarisk opplevelse.
BReCdyLB6l9
        Bildet er fra Gaijin Raventola - Fusion food

Når du først har tatt turen til Helsinki vil jeg også anbefale en tur innom sky baren til Clarion sitt hotell som nylig åpnet. Bortsett fra at fasaden er overraskende lik Scandic sitt nye hotell i Lillestrøm var Prosecco og utsikten fantastisk! For deg som liker shopping; det er sjeldent jeg har funnet så mange shopping alternativer sentrert på et sted. Beklager København, men dette er noe dere ikke kan konkurrere med! 

Jeg ble overrasket over at det var så stor andel som hadde dyre merke klær, vesker og sko. I Oslo og Danmark har aldri dette opptatt meg på samme måte, man ser noen i ny og ne. Men i Finland var det så stor andel som gikk med Gucci, Luis Vuitton, Mulburry, Burberry og Bvlgari, det ble så mange at jeg nesten ble perpleks. Derfor var det morsomt å stå på Lillestrøm stasjon mandag morgen og se at fokuset her ute på landet er litt annerledes....hehe 

Selv om det hadde vært en helt fantastisk uke, var det godt å komme hjem søndags kveld for å plante seg i sofaen resten av kvelden med en god Netflix serie og litt snacks. Mandag morgen var det en ny uke & nye muligheter!

 

Vi høres plutselig!

 

 

 

 

#business #travel #plesure #københavn #aalborg #helsinki #danmark #finland #jobb #reise #jobbreise #kreativitet #shopping #ishockey #drinker #prosecco

Deilige København!

 • 06.03.2017 kl. 17:31 

I disse dager befinner jeg meg nok en gang i København, som for meg er Skandinavias shopping-mekka. Jeg har bevisst ikke lagt inn noe slingringsmonn på tiden, da jeg kjenner meg selv alt for godt. Har jeg tid, løper jeg ut i Københavns gater. Denne gangen bor jeg på First Hotel Twentyseven/27, hotellet ligger rett ved rådhusplassen, med veldig kort vei til Strøget. Med deilig lounge atmosfære, gode drinker og stilige rom er dette definitivt å anbefale. Hvem kan vel motstå et slikt bad.....

BQ5E5yIhoZd

Er stolt over å få jobbe sammen med så mange dyktige mennesker i salgsavdelingen. Det er så godt å kjenne på at man jobber sammen, mot et felles mål og at det ikke er personer med egne agendaer. Veien til et high performance team er kort, vi må bare trene litt mer. Jeg har definitivt de riktige personene med meg.

I dag har vi hatt ulike temaer på agendaen mye intern informasjon(som det aldri kan bli nok av), markedssamarbeidet med Thon Hotels. Vi har hatt besøk av min vår kjære kollega Johan Appelgren som har holdt et innlegg om sin avdeling CRS og utviklingen til Online Travel Agencys som eks. Booking.com og Expedia.com. Flere er bekymret for Booking.com sin ekspansjon mot bedrift segmentet, men vi tenker fremover og jobber med, ikke mot de.


Mariann Kristiansen og Jeanette Wang First Hotels.


Johan Appelgren, Tribe Hotels

 

Vi avslutter ettermiddagen med kreativitet. Hvor vi har arbeidet selvstendig og i grupper med hvordan vi kan tenke utenfor boksen. Før jeg startet seansen, var det 2,5 person som rakk hånden i været når jeg spurte om hvem som ser på seg selv som kreativ. Det var langt flere som var kreative etter hver oppgave som ble gjennomført. Og etter et par glass vin, var samtlige kreative...haha

Jeg kan konkludere med at vi på denne samlingen tenkte mer kreativt i grupper og når vi ikke lot oss styre av egne begrensninger. Gruppene arbeider pt. fortsatt og hver av gruppene skal presentere produktet sitt under middagen i kveld. Jeg gleder meg til å høre hva de har laget. De har ikke fått noen styrende retningslinjer bortsett fra produktnavnet og at de må presentere hva det er og hvordan det skal markedsføres.

Gleder meg til å annonsere for dere hva de har kommet frem til.

Neste på listen for kvelden er et deilig måltid på Boston Grill i København, verdens beste Surf & Turf!

Vi høres plutselig.

 

 

#kreativitet #samling #gruppe #københavn #salg #bostongrill #firsthotels #firsthotesltwentyseven #revenue #reise #storby

Narsissist - den mørke siden

 • 28.02.2017 kl. 10:33

De aller fleste av oss har hørt eller lest om narsissistiske ledere og hvordan de bruker sin stilling for å utøve makt. Denne form for ledelse ligger under det fagfeltet som heter the dark side of leadership. Noen få av oss har faktisk hatt de som ledere og det er noe vi skal være takknemlige for. Det er derfor skremmende å lese at så mange som 13 % av USAs ledere har narsissistiske trekk. Hvor stor er andelen i Norge, er det noen grunn til å tro at den skulle være betraktelig mindre?

Så hvem er disse menn og kvinner som bruker sin posisjon i arbeidslivet for å utøve makt. Majoriteten er menn, selv om det også finnes en god del kvinner.

Pretentious woman talking on her mobile phone
Licensed from: phovoir / yayimages.com

Om man oppdager de eller ikke, kommer helt an på hvilken type relasjon man har til vedkommende. Det vil føles som om man er med de eller mot de. Narsissistene fremstår ofte som vellykkede, hyggelige og omgjengelige, spesielt i starten. De elsker selvskryt og rakke ofte ned på andre rundt seg, som en del av veien for å oppnå en god selvfølelse. Han formulerer ofte prestasjoner ut i fra JEG form og tar gjerne æren for andres arbeid. De ser på seg selv og sine egenskaper som perfekte og vil gjøre alt forat de skal fremheves. De feil de måtte ha, prøver de å projisere over på andre mennesker. En narsissist vil få deg til å føle ansvar for feil du ikke har gjort og få deg til å tvile på egne evner. De har manglende omsorg for andre mennesker og kan fremstå som kyniske. De er selv ekstremt sårbare for kritikk mot egen person. De kan være samvittighetsløse, harde og nådeløse som kan være en gjenspeiling fra hvordan de selv har blitt behandlet i barndommenEn narsissist fremstiller seg ofte som offeret, som er en speiling av realiteten. Narsissisten oppfattes som en mobber for den som blir utsatt for den hensynsløse adferden.

I starten er det vanskelig å se disse menneskene, de er ofte veldig sjarmerende og hengivende. Manipulasjon er et godt begrep for hva de driver med, de får deg til å stole på seg for deretter bruke informasjonen til egen fordel. En narsissist vil alltid finne seg et eller flere offre og bruker sin tid på å få disse personene ut. Som en del av prosessen for å få deg ut, vil utfrysning eller falske anklager være en del av spillet. Ofte personlige angrep som er nesten umulige å beskytte seg mot. Han vil for eksempel unnlate å invitere deg til jobbrelaterte viktige møter, men allikevel sørge for at noen snakker om innholdet fra møtet i ditt nærvær. Slik vet du med sikkerhet vet at du har blitt utelatt.

Selv om du like å snakke om egne prestasjoner, betyr ikke det at man er narsissist. Men hvis man ser alle disse faktorene jeg har beskrevet ovenfor sammen, bør varlselampene gå på. Og jo fortere man oppdager de, desto bedre. Jeg kan bekrefte at det å være leder ikke er noen popularitetskonkurranse, spesielt når vanskelige beslutninger skal tas. Men blir du behandlet dårlig, må du gi beskjed, ta kontakt med verneombudet eller leders leder. Først da kan man sørge for at slikt ikke skjer igjen.

 

 

#narsissist #ledere #ledelse #manipulasjon #makt #thedarksideofleadership 

Flytoget - service utover det ordinære

 • 23.02.2017 kl. 12:24

Hva som faktisk oppleves som god service er forskjellig fra person til person. Men vi kan alle være enige i at for å kunne tilby en god kundeservice må man kjenne sine kunder, lytte til hva de ønsker og være villige til å skifte retning når de ønsker noe nytt.

Woman calling for room service
Licensed from: Yellowj / yayimages.com

For meg er god service når jeg skal bestille en vare eller en reise og alt går knirkefritt fra jeg setter meg ned og bestiller på internett, til jeg er fremme på destinasjonen. Opplever jeg hiccups under bestillingen eller forsinkelser på avgangen, er ikke den totale opplevelsen like god. Og da vil jeg kanskje benytte et annet selskap nesten gang. Et annet eksempel kan være at jeg kommer til et hotell hvor det er lang kø i resepsjonen og det eneste jeg vil er opp på rommet, men når det endelig blir min tur er det rot med reservasjonen. Alt ordner seg, men det gikk ikke like smooth som jeg hadde ønsket. Vil jeg da oppleve situasjonen som god service?

For veldig mange er god kundeservice at personen man snakker med er hyggelig, behjelpelig, kan det han/kun snakker om og at responstiden ikke er for lang. Tenkt om alle som jobber med service hadde forholdt seg til «løs alltid kundens problem»(dette lar seg i realiteten ikke alltid gjøre). Men er det ikke en veldig fin tanke. Det vil til syvende og sist bunne ned til hvordan personen i resepsjonen håndterer situasjonen når jeg kommer frem og skal sjekke inn, får jeg en positiv eller negativ opplevelse? Det blir viktig at man håndterer alle kunder individuelt, for vi er ikke like og vi har forskjellige forventninger.

Jeg vil dele med dere en fantastisk service opplevelse jeg hadde for en stund til bake; Jeg og mine to døtre skulle på tur til Alicante og for å komme oss til flyplassen må vi ta flytoget. I det flytoget stopper for å la oss komme på kl. 0510 på morgningen, mister en av jentene bamsen sin ned på sporet mellom toget og perrongen. Og der måtte dessverre bamse ligge, mens toget kjørte mot Gardermoen og A var utrøstelig. Det var ikke mange på toget, men en flyvertinne fra SAS får med seg episoden. Jeg ankommer flyplassen med to barn(hvorav et av de nettopp har opplevd at bestevennen ligger igjen på skinnene i kulden), veske og koffert. Prøver smidig få med meg alt og alle ut av toget, uten ytterligere drama(vi er jo trossalt reisevante). 

Det neste som skjer redder dagen!

Flyvertinnen fra flytoget går bort til mannskapet som sitter i informasjonsluken hos flytoget og forteller om episoden. Mannen smiler varmt til oss og sier; når går flyet deres? Dette må vi prøve å få ordnet opp i! Han henter en gripe-tang og kaster seg på første flytog som stopper på Lillestrøm, henter bamse og tar han med tilbake til oss. Jeg har aldri før eller siden opplevd noe liknende! Flytoget har for alltid fått en spesiell plass i mitt hjertet og det er utelukkende begrunnet denne mannens spontane og gode gjerning. Uten disse to menneskene hadde bamse endt sine dager på tragisk vis, spor # 3 Lillestrøm stasjon.
 

Det som kan være en liten gjerning for deg, kan bety all verden for noen andre.

Kommenter gjerne hva du forventer av god service.

 

 

#service #kundeservice #flytoget #ferie #reise #hotell #fly #flyvertinne #sas #jobb #karriere

Regi i eget liv

 • 17.02.2017 kl. 14:14

Har du noen gang kjent på at du ikke vet helt når arbeidsdagen slutter og hverdagslivet tar over?

For mange er arbeidet en livsstil!

For eksempel de som har blogging som arbeid. Er de alltid på jobb, klarer de noen gang ta et avbrekk? Jeg vet at for enkelte slutter ikke arbeidsdagen når de går hjem, de tar arbeidet med seg. Enten i form av at de jobber videre når de kommer rett hjem eller etter at barna har lagt seg. I en travel hverdag er det vanskelig å få tiden til å strekke til alt man ønsker å gjøre. Klarer du sette av tid til det du har lyst til og tar du regi i eget liv?

Sett at man deler opp livet i fire sfærer;

 1. Arbeid
 2. Familie (familie, ektefelle & de aller nærmeste relasjonene)
 3. Fritid (aktiviteter vi brenner for eks. trening)
 4. Utvikling (eks. kompetanseheving, etterutdanning og personlig utvikling)

Hvordan ser dette ut hos deg og hvordan fordeler du tiden din på disse sfærene?
Jeg kan fortelle at det for kort tid siden så det slik ut hos meg??..

Ingen ideelt situasjon da familie og arbeid gikk så tett på hverandre. De spiste også opp fritiden!

Jeg måtte se nærmere på hvem som stilte krav til meg i hverdagen..

 •             Familie
 •             Arbeidsgiver
 •             Venner

Det er lett å føle seg skviset når man føler krav fra alle rundt seg. Jeg innså at for å lykkes måtte jeg sette krav til meg selv. Hvor mye skal jeg trene i løpet av uken? Hvor mye kvalitetstid skal jeg ha med barna som ikke innebærer kun kjøring til aktiviteter eller lage matpakker? Hvor mye tid skal jeg bruke på arbeid utover arbeidstiden? Jeg har hele livet trent mye og plutselig så finner jeg ikke tid og hvis jeg har tid, har jeg ingen energi. Når skal jeg trene?!

For min egen del fant jeg ut at jeg brukte alt for mye tid på arbeid etter arbeidstid. At man noen dager innimellom tar med seg arbeid hjem, er helt greit. Men jeg gjorde det konsekvent hver eneste dag. Arbeidssfæren spiste seg inn på de andre sfærene i livet mitt. Jeg kunne sitte å jobbe mens barna spiste middag eller gjorde lekser. Når jeg aller helst skulle sove, lå jeg og tenkte på arbeidssituasjoner. Jeg elsker jobben min, den gir meg utrolig mye. Og jeg er heldig som har mange dyktige kollegaer.

Men hadde jeg ikke tatt egne grep, kunne jeg worst case endt opp i en stress situasjon. Da hadde alle andres krav blitt opplevd som støy. Det viktigste er at man tar grep over sin egen situasjon, før den tar grep over deg.

For å få tid til de tingene vi har lyst til og er viktige for oss, må vi nedprioritere noe annet. 

original_url: 6ADD308F-4F4F-46AA-A126-82ADB7540FB6

 

Riktig god helg!

 

 

 

#jobb #arbeid #hverdagslivet #ledelse #stress #livet #regi #psykiskhelse

Bruk de ressursene du har!

 • 14.02.2017 kl. 13:57

Jeg har flere ganger i ulik form skrevet om kompetanse heving og hvorvidt du ser dine medarbeidere. Veldig ofte henter vi inn mennesker utenfra som skal motivere oss eller gi oss større forståelse. Og for all del, det er bra fra tid til annen med «friskt blod» som kan fortelle oss noe nytt. Det er gøy og interessant akkurat den dagen, men så glemmer man så lett når alt er over. Derfor er det viktig at motivasjon, team building og kompetanseheving er relatert til de arbeidsoppgavene man til daglig gjør. På den måten kan man ta med seg noe nytt tilbake til arbeidsoppgavene. Som, en enklere måte å utføre oppgavene på, utvide sin egen horisont eller en ny giv for jobbhverdagen.

Når det er snakk om kompetanse som er relatert i arbeidsoppgavene våre, sitter den beste kompetansen i menneskene rundt oss. Altså de vi jobber med til daglig. Hvordan kan vi dra nytte av dette utover de arbeidsoppgavene de til daglig gjør? Her er noen tips

 •        Kjenn dine medarbeidere, på denne måten kan du kartlegge hva de er gode på og hva de liker
 •        Utviklingsplan for hver av medarbeiderne, hvilke mål har de for sitt arbeid og sin karriere


(Foto:Julie prinsessen av Frogner) Fra venstre adm. direktør, studentene og undertegnede

Som tidligere nevnt hadde vi en kongress på starten av året. Tidligere år har vi hentet profesjonelle konferansierer og underholdning utenfra, men i år valgte vi gå en annen vi. Vi brukte interne ressurser som både konferansierer og på fagtema, noen av de var underholdning i seg selv også...tihi. Så hvordan kom vi frem til bruk av disse menneskene? Det er som regel slik at noen mennesker er mer ekstroverte enn andre og har lyst til å by litt på seg selv. Jeg faller definitivt i den kategorien, men bare til en viss grad. Fra jeg var liten jente har elsket å stå på senen eller foran kamera, uavhengig av om det har vært gjennom teater, sang eller fortelle en vits (som jeg forøvrig ikke kan noen av nå i voksen alder). Og det føler jeg i hvert fall selv, at jeg har klart å overfør med meg i arbeidslivet. Det å få stå foran noen og formidle et budskap, slik at de kan bli halvparten så engasjert som meg. Dette gir meg en enormt glede og slik tror jeg mange har det. Finn ut hvem som besitter denne egenskapen og bruk den på en positiv måte. En annen måte å bruke tilgjengelige ressurser på er som vi gjorde her; Vi inngikk i desember et samarbeid med hotellinjen på Høyskolen Kristiania, hvor studentene som ble valgt ut i forkant fikk en oppgave de skulle jobbe med og presentere foran alle på kongressen. Du kan lese mer om denne flotte gjengen og hvordan de fikk være med på denne reisen sammen med oss HER i en artikkel fra hotellmagasinet.

Vi høres plutselig! 

 

#karriere #medarbeidere #studenter #høyskolen #kongress #motivasjon #inspirasjon #leder #hotell #ressurser

T O T A L RELAXATION

 • 11.02.2017 kl. 17:40

Det blåste godt på morgningen i dag og da valget sto mellom løpetur eller shopping, var det ikke vanskelig å velge. Shop to you drop! Etter en god runde på mine favoritt butikker blant annet Massimo Dutti, er det deilig å nyte ettermiddagen i solen med et glass Lolea. Takk for anbefaling Cecilie, nye favoritter.

Riktig god lørdag!

#spania #ferie #reise #sol #privat #shopping

Motiver meg!

 • 08.02.2017 kl. 15:14

Don't Want To Wake Up
Licensed from: MilanMarkovic78 / yayimages.com

Jeg trenger helt klart motivasjon til å stå opp når vekkeklokken ringer om morgningen! De som kjenner meg vet at jeg definitivt ikke er et A-menneske, er ikke den første som er på jobben om morgningen, ikke nummer to eller tre heller for den skaks skyld. Men jeg har ikke lyst til å definere meg selv som et B-menneske, det høres ut som noe som er dårligere menneske. Hvem har egentlig kommet på disse definisjonene? Derfor har jeg tatt Quizer på start.no, klikk.no og VG.no for å se om de kan hjelpe til med å definere hva jeg er.

På testen til Klikk.no får jeg beskjed om at jeg verken er A-menneske eller B-menneske, men noe midt i mellom, det samme indikerer VG sin test. Start.no derimot mener at jeg ikke kvalifiserer til B-menneske, men vil betrakte meg som C-menneske. What?! Tror jeg holder meg til resultatene fra klikk.no, selv om ingen av testene hadde fått særlig substans som forskningsmaterialet.

Poenget mitt er, at uansett hvilken type menneske man er, trenger vi faktorer som er med å motiverer oss i hverdagen. Tidligere har jeg skrevet om hvor viktig det og ha noe å se frem til. Det kan lese mer her 

Typiske kilder til motivasjon: mestring, bonus, konkurranse og imponere. Hvis oppgaven er for vanskelig og man ikke klarer det, vil dette være negativt og motarbeide motivasjon. Så da spør jeg, hvorfor klarer jeg ikke komme meg opp tidlig om morgningen? Jeg vet at jeg kan, hvis jeg absolutt må!  Bonusen er at jeg får mer tid med barna om morgningen, det er ingen konkurranse. Og ja, kanskje kunne jeg imponert sjefen og kollegaer ved at de ser en endring i mitt handlingsmønster. Oki, så kan jeg krysse av i nesten alle boksene, men allikevel gjør jeg ikke noe med det? Hva er galt med meg?

I arbeidslivet snakker vi om indre og ytre motivasjon. Indre motivasjon gir medarbeidere som opplever tilfredshet, glede og mening når de utfører arbeidsoppgavene sine og skaper de beste resultatene. Hva kan du gjøre for å motivere dine ansatte og hvordan kan du påvirke de som sier; kom og motiver meg! Her er noen tips:

 • Sett opp en utviklingsplan for hver av de ansatte
 • Kan den ansatte involveres i besluttninger
 • Kan de tilegne seg ny kunnskap og oppgaver
 • Sosial tilhørighet
 • Autonomi
 • Eierskap til oppgavene og selskapet
 • Feire suksesser i avdelingen

Hvis du ser ekstra nøye på disse punktene, kanskje du ser at de kan brukes i hverdagslivet?

Ytre motivasjon kan være lite begunstiget, det er ikke nødvendigvis slik at alle medarbeidere motiveres av høyere lønn og status. Jeg mener at man skal ikke avfeie dette, for man vet at det kan fungerer i prosjekter eller i tidsbegrensede perioder. Men langsitig er det ikke gunstig og det virker ikke for alle.

Hvis du spør en person på veien opp til toppen av Kilimanjaro om han vil gjøre det igjen; vil han mest trolig svare nei, aldri! Dum idé og at han/hun heller ville ligget på en strand med drinken i hånden. Men når han har kommet ned igjen og restituert seg, planlegger på nytt en ny tur.  Eller hvis du spør en kvinne som ligger i fødtsel om hun er klar for å planlegge neste graviditet, vil også svaret være nei, da smerten er enorm og igjen presse man kroppen til det ytterste. Gleden og mestringsfølelsen i etterkant er så overveldende og fantastisk at man slett ikke er avskrekket fra nye runder. Men motiverer både under utføringen og til nye eventyr.

Vi vet at de som klaterer fjell, trener og tilrettelegger i lang tid før de klatrer til toppen og det må mye mentalt og fysisk trening til i forkant. Akkurat som med idrett, jo mer man trener desto bedre blir ferdighetene. Hvordan overfører vi dette til arbeidslivet, hva skal til for at du er motivert for å gå på jobb og utføre dine arbeidsoppgaver? Legg gjerne igjen noen tanker.

Vi høres plutselig!
 

 

#karriere #motivasjon #valg #voksen #medarbeidere #arbiedsliv #hverdagsliv 

Et liv på speed!

 • 01.02.2017 kl. 23:13

Multitasking Woman Opening Door
(Licensed from: Creatista / yayimages.com)

Leste for en kort tid tilbake en artikkel som Haddy N'Jie hadde skrevet i Dagbladet, om behovet for alltid være tilgjengelig. Denne artikkelen fikk meg til å tenke på hvor mye tid jeg bruker på pc, telefon og nettbrett i løpet av en dag. Jeg er alltid tilgjengelig, uansett hvilken tid på døgnet det skulle være. Og ikke nok med det, men jammen så forventes det at jeg svarer også. Eller er det bare jeg som tror at det?

Multitasking er noe de aller fleste av oss må håndtere i hverdagen og noen takler det nok bedre enn andre. For min del har jeg måttet erkjennelsen at jeg ikke alltid kan være tilgjengelig. I en travel hverdag med to små barn som skal kjøres til skole, barnehage, ulike aktiviteter, min egen karriere og ønsket om å få tid til å trene, lage mat, interesse for interiør, lese en god bok, kvalitetstid med familie og venner. Har det gått litt over "stokk og stein". Og den eneste som sitter igjen utslitt - er meg. Derfor har jeg lært å sette meg noen begrensninger. De aller fleste begrensningene har jeg satt privat, ok - så ble det ikke ryddet av rett etter middagen, det kan vente til kvelden. Og noen ganger kan ikke barna trene tre ganger i uken, vi gjør noe sammen i stedet. For det er jo det jeg ønsker mest av alt, altså kvalitetstid med familien.

Hva gjelder jobb, tror jeg det mest befriende for mange er mailfrie søndager. Ved å innføre noe slik, vil ikke de ansatte føle seg presset til å være tilgjengelige eller jobbe i helgene, selv om vi i ledelsen gjør det. Egen atferdsendring, jeg trenger ikke sjekke mailen hvert tiende minutt. Og i den grad det er mulig, legge fra meg jobb når jeg drar fra jobben i hvert fall noen ganger. Noe som nesten aldri går!

Sist sommeren var den første hvor jeg har klart å legge bort jobben på ferien, med det så mener jeg egentlig at jeg kun sjekket mail en gang om dagen. Det er ulempen med jobbmail på telefonen, samtidig ligger en del ansvar i å være leder. Har man noen gang helt ferie?!

Det har blitt slik at alle forventer at man er på de ulike sosiale mediene, ikke bare som en del av jobben. Men barnas aktiviteter, innbydelser til bursdager, ja selv barnas foreldremøter på skolen blir kommunisert i grupper på Facebook. Så det stadige behovet for å være tilgjengelig forfølger en, selv om man begrenser et området.......kryper det innpå andre steder.

Hvem har størst forventninger til meg? Sannheten er at hvis jeg ikke har svart i løpet av forholdsvis kort tid, lurer avsender da på hvorfor det tar så lang tid med responsen? Spesielt i de tilfeller hvor de kan se at jeg har åpnet meldingen, men ikke respondert. Hva tenker jeg selv i de tilfeller, skrev jeg noe galt? Formulerte jeg meg ikke korrekt? Det er faktisk slik at vi setter veldig høye forventninger til tilgjengelighet. Og når dette ikke innfris, settes negative tanker i gang.

Til syvende og sist er det dessverre jeg selv som stiller de høyeste kravene til hva JEG skal rekke over og ha tid til i hverdagen.

Noe å tenke på i en hektisk uke! Er du en av de som en eller annen gang har stått og bakt kake kl. 0100 til en barnebursdag.....

STORT EGO

 • 29.01.2017 kl. 12:29Hvorfor snakker vi kvinner oss ned, der menn snakker seg opp og frem. Hva er det som gjør at det er så stor forskjell på kvinner og menn når man vurderer egne ferdigheter og  kvalifikasjoner.

Gjennom samtaler med andre kvinner, mannlige kollegaer og egen erfaring fra gjennomføring av intervjuer. Har jeg i det siste stilt spørsmål rundt kvinners manglende evne til å snakke seg selv opp.

Mange kvinner resignerer når de leser stillingsannonser, de velger og ikke søke på stillinger nettopp fordi de selv ikke mener at de fyller kravene i annonsen. Mens en mann vil se på annonsen med helt andre øyne, de ser på muligheter og vurderer dit hen at de har hatt tilsvarende oppgaver tidligere. De kan også tenke at dette klarer jeg, selv om jeg ikke har hatt tilsvarende oppgaver.

Den største forskjellen møter man i intervjuer, hvis kvinner får spørsmål om hvordan de håndterer arbeidsoppgaver de tidligere ikke har utført eller jobbet lite med. Kvinner skal alltid være så forbanna ærlige, og det er også slik vi svarer; For å være ærlig så har jeg ikke jobbet med dette tidligere, men jeg lærer fort og tilegner meg raskt kunnskap og erfaring. Mens en mann ville svart; DETTE ER IKKE NOE PROBLEM, DETTE KAN JEG eller jeg har erfaring fra tilsvarende oppgaver. Hva skal til for at vi kvinner begynner snakke egne ferdigheter opp og ikke ned. Og hvorfor er det så stor forskjell på menn og kvinner?

Jeg tror ikke selvinnsikt eller mannens tro på egne ferdigheter, utelukkende er svaret eller?

Charlie on the beach with women around
Licensed from: CartoonResource / yayimages.com


 

Vi heier på deg!

 • 27.01.2017 kl. 19:43

 

Home sweet home, da har jeg akkurat kommet meg hjem etter noen dager på reise. Fredagen er her og det skal bli godt med helg, selv om det har vært en veldig fin uke. Mine barn er hos sin far, som jeg deler omsorgen med 50/50 og da går majoriteten av tiden med til arbeid. Det gjør meg ingenting, jeg elsker jobben min og i perioder er det en livsstil.Denne uken har gitt meg mye og jeg håper at de jeg har besøkt også sitter igjen med en god følelse av at vi nå er i gang med reisen vår «Take us on a Journey».


Etter at jeg forlot København i går ettermiddag gikk reisen videre til Malmö. Byen som flere ganger de siste årene har blitt betegnet som de lovløses by i nord Europa. Derfor var jeg en smule skeptisk når jeg ankom med tog og gikk alene fra sentralstasjonen bort til hotellet vårt First Hotel Jörgen Kock. Jeg må få si at jeg har latt mediene fremstilling, overskygge egen fornuft. Malmö er en veldig fin by med koselige gater, torv og fin arkitektur. DET VAR INGEN «SINN CITY» SOM MØTTE MEG.

  Det har ikke blitt mye tid til å se på byen Malmö, jeg har brukt hele dagen på møter sammen med mine fine kollegaer. Samarbeid med kollegaer og kunder er i all hovedsak bakgrunnen til hvorfor jeg er glad i jobben min. Det og få møte kollegaer som brenner for sitt arbeide på lik linje som meg selv eller enda mer, er utrolig givende. I dag har jeg vært sammen med hotell direktøren på hotellet vårt i Malmö, han er definitivt en mann som «brenner og ånder» for jobben sin. Snakk om rett mann, på rett plass! Det har vært veldig fint å høre, hvor varmt han tenker og snaker om sine ansatte.

 «People work for people ? they do not work for businesses» ~ Donn Carr.                                                                                                     

Utsagnet får virkelig sin mening når man snakker med ledere som er engasjerte I sine ansatte. Ledere som heier på sine ansatte, har større sjanse for å lykkes enn de som kun bryr seg om egen suksess. Det er noe å tenkte på! Følg opp ansatte kontinuerlig, ikke bare ved medarbeidersamtaler. Lag en handling -og utviklingsplan for hver enkelt av dine ansatte og gi de rom for at de får vokse i sine roller. Dette vil skape motivasjon, som på sikt gir resultater. 


Rigktig god helg, nå venter middag hos gode venner.
 

Renate Lindmark

I en alder av 37 år har jeg bestemt meg for å starte en blogg. Jeg har egentlig aldri hatt hverken tid eller veldig lyst til å blogge tidligere, men etter en joke på jobben, tok jeg gutta "på ordet". Jeg starter en blogg med et navn de har funnet på. Nå er det vel slik at frue er litt oppbrukt, but here we go! Jeg heter Renate Lindmark og er 37 år fra Rælingen, like utenfor Oslo. Jeg har to flotte døtre, en engel og er samboer med verdens heldigste mann...høhø Bruker mye av tiden min på familien, trening og arbeid. Er over middels interessert i ledelse og resultater. Har jobbet med salg i hele min karriere og har de tre siste årene hatt ansvar for salg i Tribe Hotels som er en del av First Hotels familien. Før den tid har jeg bakgrunn fra finans. Når jeg ikke reiser til hotellene vi har i Norge, Danmark, Sverige og Island. Elsker jeg lange ferier i varme strøk. Jeg har bodd noen år i Spania og prater derfor flytende spansk, noe jeg har hatt mye glede av i ettertid. Etter både å ha vært landeveissyklist og basketballspiller i mine yngre dager. Er trening er noe jeg bruker en god del tid på, dessverre klarer jeg ikke alltid være 100% på dette området. Det blir en god del løpeturer i løpet av året, en aktivitet jeg deler med min samboer. Et par løp i løpet av året håper jeg å få til. Og ikke minst noen turer til helsestudio, men jeg er ingen fanatiker. Også har jeg innsett at kroppen min ikke ser ut som jeg er 20 år og det er helt greit. Jeg kommer mest til å blogge om karriere, mote og trening. Klær er noe jeg bruker både penger og tid på, derfor vil dette være en naturlig del av bloggen.

Bloggdesign

Søk i bloggen

Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no