Enkle tiltak fra arbeidsgiver for å bedre miljø og motivasjon

 • 12.04.2017 kl. 14:56

Refreshment After Training
Licensed from: MilanMarkovic78 / yayimages.com

Ved flere anledninger har jeg skrevet om motivasjon. Denne gangen tenkte jeg skrive noe om hvordan man bygger indre motivasjon hos sine medarbeidere. Fler og fler organisasjoner går skrittet lengre for å motivere sine ansatte. Så kan man sikkert spørre seg, om arbeidsoppgavene i seg selv ikke er motivasjon nok.

Uavhengig av arbeidsoppgaver blir det viktig for enhver ansatt å finne ut hva er det som gjør at mine oppgaver er interessante for meg. Føler jeg autonomi på arbeidsplassen, har jeg arbeidsoppgaver jeg kan strekke meg etter. Er jeg med på å sette egne mål? Gir jeg meg selv belønning når jeg har gjennomført arbeidsoppgaver. Da tenker jeg nødvendigvis ikke i form av penger, for dette har vist seg gjennom forskning og egentlig ha lite effekt over lengre tid.  Men det kan være selvskryt eller at man går å kjøper seg en god kopp kaffe eller noe annet.

Utover å hjelpe de ansatte til å motivere seg selv, hva kan arbeidsgiver gjøre?

Google har ved flere anledninger blitt kåret til det beste stedet å jobbe i USA og det var kanskje litt overraskende at Airbnb havnet øverst på listen i 2016, da det var deres første driftsår. Det som går igjen på listen fra 2016 er at selskapene som er kåret til de beste stedene å jobbe i USA , er selskaper som stiller store krav til leveranse. Men de lar sine medarbeidere styre egen hverdag. De har tilpasset rammene slik at de ansatte kan jobbe i ulike settinger, de har cafeer på arbeidsplasser, trening, utradisjonelle arbeidsstasjoner hvor man kan bevege seg rundt og la kreativiteten vokse. Veldig ofte ser man at IT og selskaper som jobber med digitale plattformer kommer høyt ut på de beste stedene å arbeide uavhengig av land.

I Sverige ser man at så mange som 86 % av ansatte får støtte til trening fra arbeidsgiver. Mange norske bedrifter gir også støtte til trening, men andelen er betraktelig lavere enn våre svenske naboer. En årsak til dette er at det i Sverige er skattefritt å sponse sine ansatte med trening, mens det er det ikke i Norge. Så en endring i skatteloven hadde vært å foretrekke for mange arbeidsgivere.

Uavhengig av skatte eller ikke, er det ikke i alles interesse at de ansatte er motiverte og har god helse. Så hvorfor ikke tilrettelegge trening i arbeidstiden? Enten ved at man har eget treningssted på arbeidsplassen og de ansatte får avspasere mot trening. Massasje er også et gode som flere arbeidsplasser har startet med, hvor de ansatte i arbeidstiden får behandling av en terapeut som kommer til arbeidsplassen. Dette er rett og slett en investering i de ansatte, at ikke flere har tenkt på dette er skremmende. Denne type goder bidrar til god helse og forebygge skader. En vinn & vinn situasjon, som skaper motiverte ansatte. Jeg er fult klar over at det ikke passer i alle stillinger og arbeidsplasser at man løper av sted i arbeidstiden for å trene, men allikevel kan arbeidsgiver bidra på andre områder.  

Hva bidrar din arbeidsgiver med for å skape det lille ekstra på arbeidsplassen?

 

 

#motiavasjon #trening # bidra #miljø #arbeidsgiver #google #arbeidsplass #bestplacetowork #helse #skatt #massasje

Dårlig dømmekraft påvirker viktige besluttninger

 • 03.04.2017 kl. 22:51

I både privat og arbeidssituasjoner gjør vi vurderinger og beslutninger basert på informasjon vi «bombarderes» med i hverdagen. Så hva er det som gjør at vi tar gode beslutninger? Og hva er det som innvirker slik at vi får dårlig dømmekraft.

original_url: 59B135F2-8CAE-4F17-9F1D-C0D710AB60C7

 

La oss se litt nærmere på førsteinntrykk, hvor lenge sitter egentlig et førsteinntrykk av en person? Har man gitt et dårlig førsteinntrykk av seg selv, så sitter ofte den oppfatningen lenge hos mottaker. Det er vanskelig å snu førsteinntrykket så fremt man ikke aktiv arbeider for å endre andres oppfatning av seg. Førsteinntrykket er viktig nettopp fordi den setter en forventning til hva andre kan forvente av deg i fremtidig adferd. Det er derfor det er så viktig og vise oss fra vår beste side når vi er på jobbintervju. Vi ønsker å gi et mer positivt bilde av oss selv, enn det de andre som skal intervjues gir. Vi vet at førsteinntrykk er subjektivt, vi blir sammenliknet opp mot hverandre. Selvsagt er det andre ting som også ligger til grunn i et intervju, poenget her er ikke å se videre på selve intervjuprosessen.

Ta for eksempel en kirurg eller lege , de behandler ikke sin nære familie, da deres dømmekraft er påvirket av personlige bånd og de ikke vil kunne klare utøve objektive vurderinger om personens tilstand.

Vi lever i en digital verden hvor vi konstant påvirkes av inntrykk og informasjon. Så i hvilke sammenhenger klarer vi være objektiv til de valgene vi tar? Det er lettere å være objektiv til valg av materialistiske ting. Når vi kjøper vaskemaskin, er det ofte preferanser vi velger ut ifra og sammenlikner konkurrenter imellom. Mens når vi velger ferietur,  lar vi oss ofte påvirke av andres erfaringer og ikke bare sammenlikning av ulike reisemål til en gitt pris i en katalog. Eller når vi velger ektefelle, her er det også vanskelig gjøre objektive vurderinger?..hehe

Jo mer kunnskap man har om et tema, desto mindre bastante og sikre meninger utaler man seg om. Ta for eksempel Carl I. Hagen eller D. Trump som så bastant mente at klimaendringene ikke er menneskepåvirket. Hvis man hører forskere uttale seg om klimaet, vil de være mindre bastante og si; i henhold til forskning så viser dette indikasjoner på ??.Uten at jeg skal la dette bli en politisk debatt, så er det kanskje mangel på kunnskap som gjør at Trump og hans administrasjon er så skråsikker i sine mange uttalelser.

La oss rette blikket mot domstolene, er det slik at attraktive mennesker får lavere strafferammer enn de som er mindre attraktive eller kler seg mindre pent. Persepsjon spiller inn på mange områder. Vi tilegner attraktive personer flere og bedre egenskaper, uten og kjenne til kvalitetene. 

Kan man gjøre gode beslutninger? Vi gjør alle mange gode beslutninger i løpet av en dag, men noen beslutninger krever større vurderinger før vi treffer avgjørelsen. Skal man gå til store innkjøp i en organisasjon, så bør det settes ned en prosjektgruppe som ser på hva man har i dag, gjøre intervjuer med de som skal bruke systemer eller maskiner og høre hva de trenger? For så å sjekke hvilke leverandører som kan levere tjenesten, utarbeide en kravspesifikasjon og se om leverandør kan tilføye eller ha noen tanker rundt det man ønsker. Deretter sender man ut anbud til så mange aktører som mulig. Går igjennom anbudene og komme frem til en enstemmig løsning i prosjektgruppen. Her har man gjort mange vurderinger av kravspesifikasjoner og kan komme frem til en objektiv vurdering basert på innhentet informasjon.

Heldigvis trenger vi ikke gå så dypt til verks ofte, men mange bedrifter og organisasjoner undervurderer viktigheten av en slik prosess før man går til innkjøp. Noe som har resultert i mange hundretusener og millioner ut av vinduet. Det finnes nok av eksempler i næringslivet hvor man ikke har gjort gode nok vurderinger i forkant og budsjettene overstiges med millioner og mrd.

Som eksempler til dette kan jeg nevnte det eminente stupetårnet på Hamar som sikkert er Norges ikke bare dyreste men også mest kjente stupetårn. Eller Mongstad skandalen, hvor man sprakk med 6 MRD, Som også ble den synonyme betegnelsen for «en mong». Det finnes mange eksempler, men det finnes også eksempler på handlingslammelse hvor man utsetter å ta beslutninger. Er det kanskje handlingslammelse som har gjort at Munk museet ikke står ferdig? Mange næringslivsledere unngår ta beslutninger, slik at andre kan gjøre det.

 

Neste gang du tar en beslutning som krever litt mer enn valg av sokker, tenk igjennom om du klarer være objektiv. Eller neste gang du møter en ny person, hvor lenge sitter førsteinntrykket av personen? Så da spør jeg deg, har du god dømmekraft?

 

 

 

 

 

#dømmekraft #karriere #jobb #intervju #persepsjon #ledelse #objektiv #førsteinntrykk #trump #hagen #underskudd

Deilige København!

 • 06.03.2017 kl. 17:31 

I disse dager befinner jeg meg nok en gang i København, som for meg er Skandinavias shopping-mekka. Jeg har bevisst ikke lagt inn noe slingringsmonn på tiden, da jeg kjenner meg selv alt for godt. Har jeg tid, løper jeg ut i Københavns gater. Denne gangen bor jeg på First Hotel Twentyseven/27, hotellet ligger rett ved rådhusplassen, med veldig kort vei til Strøget. Med deilig lounge atmosfære, gode drinker og stilige rom er dette definitivt å anbefale. Hvem kan vel motstå et slikt bad.....

BQ5E5yIhoZd

Er stolt over å få jobbe sammen med så mange dyktige mennesker i salgsavdelingen. Det er så godt å kjenne på at man jobber sammen, mot et felles mål og at det ikke er personer med egne agendaer. Veien til et high performance team er kort, vi må bare trene litt mer. Jeg har definitivt de riktige personene med meg.

I dag har vi hatt ulike temaer på agendaen mye intern informasjon(som det aldri kan bli nok av), markedssamarbeidet med Thon Hotels. Vi har hatt besøk av min vår kjære kollega Johan Appelgren som har holdt et innlegg om sin avdeling CRS og utviklingen til Online Travel Agencys som eks. Booking.com og Expedia.com. Flere er bekymret for Booking.com sin ekspansjon mot bedrift segmentet, men vi tenker fremover og jobber med, ikke mot de.


Mariann Kristiansen og Jeanette Wang First Hotels.


Johan Appelgren, Tribe Hotels

 

Vi avslutter ettermiddagen med kreativitet. Hvor vi har arbeidet selvstendig og i grupper med hvordan vi kan tenke utenfor boksen. Før jeg startet seansen, var det 2,5 person som rakk hånden i været når jeg spurte om hvem som ser på seg selv som kreativ. Det var langt flere som var kreative etter hver oppgave som ble gjennomført. Og etter et par glass vin, var samtlige kreative...haha

Jeg kan konkludere med at vi på denne samlingen tenkte mer kreativt i grupper og når vi ikke lot oss styre av egne begrensninger. Gruppene arbeider pt. fortsatt og hver av gruppene skal presentere produktet sitt under middagen i kveld. Jeg gleder meg til å høre hva de har laget. De har ikke fått noen styrende retningslinjer bortsett fra produktnavnet og at de må presentere hva det er og hvordan det skal markedsføres.

Gleder meg til å annonsere for dere hva de har kommet frem til.

Neste på listen for kvelden er et deilig måltid på Boston Grill i København, verdens beste Surf & Turf!

Vi høres plutselig.

 

 

#kreativitet #samling #gruppe #københavn #salg #bostongrill #firsthotels #firsthotesltwentyseven #revenue #reise #storby

Narsissist - den mørke siden

 • 28.02.2017 kl. 10:33

De aller fleste av oss har hørt eller lest om narsissistiske ledere og hvordan de bruker sin stilling for å utøve makt. Denne form for ledelse ligger under det fagfeltet som heter the dark side of leadership. Noen få av oss har faktisk hatt de som ledere og det er noe vi skal være takknemlige for. Det er derfor skremmende å lese at så mange som 13 % av USAs ledere har narsissistiske trekk. Hvor stor er andelen i Norge, er det noen grunn til å tro at den skulle være betraktelig mindre?

Så hvem er disse menn og kvinner som bruker sin posisjon i arbeidslivet for å utøve makt. Majoriteten er menn, selv om det også finnes en god del kvinner.

Pretentious woman talking on her mobile phone
Licensed from: phovoir / yayimages.com

Om man oppdager de eller ikke, kommer helt an på hvilken type relasjon man har til vedkommende. Det vil føles som om man er med de eller mot de. Narsissistene fremstår ofte som vellykkede, hyggelige og omgjengelige, spesielt i starten. De elsker selvskryt og rakke ofte ned på andre rundt seg, som en del av veien for å oppnå en god selvfølelse. Han formulerer ofte prestasjoner ut i fra JEG form og tar gjerne æren for andres arbeid. De ser på seg selv og sine egenskaper som perfekte og vil gjøre alt forat de skal fremheves. De feil de måtte ha, prøver de å projisere over på andre mennesker. En narsissist vil få deg til å føle ansvar for feil du ikke har gjort og få deg til å tvile på egne evner. De har manglende omsorg for andre mennesker og kan fremstå som kyniske. De er selv ekstremt sårbare for kritikk mot egen person. De kan være samvittighetsløse, harde og nådeløse som kan være en gjenspeiling fra hvordan de selv har blitt behandlet i barndommenEn narsissist fremstiller seg ofte som offeret, som er en speiling av realiteten. Narsissisten oppfattes som en mobber for den som blir utsatt for den hensynsløse adferden.

I starten er det vanskelig å se disse menneskene, de er ofte veldig sjarmerende og hengivende. Manipulasjon er et godt begrep for hva de driver med, de får deg til å stole på seg for deretter bruke informasjonen til egen fordel. En narsissist vil alltid finne seg et eller flere offre og bruker sin tid på å få disse personene ut. Som en del av prosessen for å få deg ut, vil utfrysning eller falske anklager være en del av spillet. Ofte personlige angrep som er nesten umulige å beskytte seg mot. Han vil for eksempel unnlate å invitere deg til jobbrelaterte viktige møter, men allikevel sørge for at noen snakker om innholdet fra møtet i ditt nærvær. Slik vet du med sikkerhet vet at du har blitt utelatt.

Selv om du like å snakke om egne prestasjoner, betyr ikke det at man er narsissist. Men hvis man ser alle disse faktorene jeg har beskrevet ovenfor sammen, bør varlselampene gå på. Og jo fortere man oppdager de, desto bedre. Jeg kan bekrefte at det å være leder ikke er noen popularitetskonkurranse, spesielt når vanskelige beslutninger skal tas. Men blir du behandlet dårlig, må du gi beskjed, ta kontakt med verneombudet eller leders leder. Først da kan man sørge for at slikt ikke skjer igjen.

 

 

#narsissist #ledere #ledelse #manipulasjon #makt #thedarksideofleadership 

Flytoget - service utover det ordinære

 • 23.02.2017 kl. 12:24

Hva som faktisk oppleves som god service er forskjellig fra person til person. Men vi kan alle være enige i at for å kunne tilby en god kundeservice må man kjenne sine kunder, lytte til hva de ønsker og være villige til å skifte retning når de ønsker noe nytt.

Woman calling for room service
Licensed from: Yellowj / yayimages.com

For meg er god service når jeg skal bestille en vare eller en reise og alt går knirkefritt fra jeg setter meg ned og bestiller på internett, til jeg er fremme på destinasjonen. Opplever jeg hiccups under bestillingen eller forsinkelser på avgangen, er ikke den totale opplevelsen like god. Og da vil jeg kanskje benytte et annet selskap nesten gang. Et annet eksempel kan være at jeg kommer til et hotell hvor det er lang kø i resepsjonen og det eneste jeg vil er opp på rommet, men når det endelig blir min tur er det rot med reservasjonen. Alt ordner seg, men det gikk ikke like smooth som jeg hadde ønsket. Vil jeg da oppleve situasjonen som god service?

For veldig mange er god kundeservice at personen man snakker med er hyggelig, behjelpelig, kan det han/kun snakker om og at responstiden ikke er for lang. Tenkt om alle som jobber med service hadde forholdt seg til «løs alltid kundens problem»(dette lar seg i realiteten ikke alltid gjøre). Men er det ikke en veldig fin tanke. Det vil til syvende og sist bunne ned til hvordan personen i resepsjonen håndterer situasjonen når jeg kommer frem og skal sjekke inn, får jeg en positiv eller negativ opplevelse? Det blir viktig at man håndterer alle kunder individuelt, for vi er ikke like og vi har forskjellige forventninger.

Jeg vil dele med dere en fantastisk service opplevelse jeg hadde for en stund til bake; Jeg og mine to døtre skulle på tur til Alicante og for å komme oss til flyplassen må vi ta flytoget. I det flytoget stopper for å la oss komme på kl. 0510 på morgningen, mister en av jentene bamsen sin ned på sporet mellom toget og perrongen. Og der måtte dessverre bamse ligge, mens toget kjørte mot Gardermoen og A var utrøstelig. Det var ikke mange på toget, men en flyvertinne fra SAS får med seg episoden. Jeg ankommer flyplassen med to barn(hvorav et av de nettopp har opplevd at bestevennen ligger igjen på skinnene i kulden), veske og koffert. Prøver smidig få med meg alt og alle ut av toget, uten ytterligere drama(vi er jo trossalt reisevante). 

Det neste som skjer redder dagen!

Flyvertinnen fra flytoget går bort til mannskapet som sitter i informasjonsluken hos flytoget og forteller om episoden. Mannen smiler varmt til oss og sier; når går flyet deres? Dette må vi prøve å få ordnet opp i! Han henter en gripe-tang og kaster seg på første flytog som stopper på Lillestrøm, henter bamse og tar han med tilbake til oss. Jeg har aldri før eller siden opplevd noe liknende! Flytoget har for alltid fått en spesiell plass i mitt hjertet og det er utelukkende begrunnet denne mannens spontane og gode gjerning. Uten disse to menneskene hadde bamse endt sine dager på tragisk vis, spor # 3 Lillestrøm stasjon.
 

Det som kan være en liten gjerning for deg, kan bety all verden for noen andre.

Kommenter gjerne hva du forventer av god service.

 

 

#service #kundeservice #flytoget #ferie #reise #hotell #fly #flyvertinne #sas #jobb #karriere

Regi i eget liv

 • 17.02.2017 kl. 14:14

Har du noen gang kjent på at du ikke vet helt når arbeidsdagen slutter og hverdagslivet tar over?

For mange er arbeidet en livsstil!

For eksempel de som har blogging som arbeid. Er de alltid på jobb, klarer de noen gang ta et avbrekk? Jeg vet at for enkelte slutter ikke arbeidsdagen når de går hjem, de tar arbeidet med seg. Enten i form av at de jobber videre når de kommer rett hjem eller etter at barna har lagt seg. I en travel hverdag er det vanskelig å få tiden til å strekke til alt man ønsker å gjøre. Klarer du sette av tid til det du har lyst til og tar du regi i eget liv?

Sett at man deler opp livet i fire sfærer;

 1. Arbeid
 2. Familie (familie, ektefelle & de aller nærmeste relasjonene)
 3. Fritid (aktiviteter vi brenner for eks. trening)
 4. Utvikling (eks. kompetanseheving, etterutdanning og personlig utvikling)

Hvordan ser dette ut hos deg og hvordan fordeler du tiden din på disse sfærene?
Jeg kan fortelle at det for kort tid siden så det slik ut hos meg??..

Ingen ideelt situasjon da familie og arbeid gikk så tett på hverandre. De spiste også opp fritiden!

Jeg måtte se nærmere på hvem som stilte krav til meg i hverdagen..

 •             Familie
 •             Arbeidsgiver
 •             Venner

Det er lett å føle seg skviset når man føler krav fra alle rundt seg. Jeg innså at for å lykkes måtte jeg sette krav til meg selv. Hvor mye skal jeg trene i løpet av uken? Hvor mye kvalitetstid skal jeg ha med barna som ikke innebærer kun kjøring til aktiviteter eller lage matpakker? Hvor mye tid skal jeg bruke på arbeid utover arbeidstiden? Jeg har hele livet trent mye og plutselig så finner jeg ikke tid og hvis jeg har tid, har jeg ingen energi. Når skal jeg trene?!

For min egen del fant jeg ut at jeg brukte alt for mye tid på arbeid etter arbeidstid. At man noen dager innimellom tar med seg arbeid hjem, er helt greit. Men jeg gjorde det konsekvent hver eneste dag. Arbeidssfæren spiste seg inn på de andre sfærene i livet mitt. Jeg kunne sitte å jobbe mens barna spiste middag eller gjorde lekser. Når jeg aller helst skulle sove, lå jeg og tenkte på arbeidssituasjoner. Jeg elsker jobben min, den gir meg utrolig mye. Og jeg er heldig som har mange dyktige kollegaer.

Men hadde jeg ikke tatt egne grep, kunne jeg worst case endt opp i en stress situasjon. Da hadde alle andres krav blitt opplevd som støy. Det viktigste er at man tar grep over sin egen situasjon, før den tar grep over deg.

For å få tid til de tingene vi har lyst til og er viktige for oss, må vi nedprioritere noe annet. 

original_url: 6ADD308F-4F4F-46AA-A126-82ADB7540FB6

 

Riktig god helg!

 

 

 

#jobb #arbeid #hverdagslivet #ledelse #stress #livet #regi #psykiskhelse

Bruk de ressursene du har!

 • 14.02.2017 kl. 13:57

Jeg har flere ganger i ulik form skrevet om kompetanse heving og hvorvidt du ser dine medarbeidere. Veldig ofte henter vi inn mennesker utenfra som skal motivere oss eller gi oss større forståelse. Og for all del, det er bra fra tid til annen med «friskt blod» som kan fortelle oss noe nytt. Det er gøy og interessant akkurat den dagen, men så glemmer man så lett når alt er over. Derfor er det viktig at motivasjon, team building og kompetanseheving er relatert til de arbeidsoppgavene man til daglig gjør. På den måten kan man ta med seg noe nytt tilbake til arbeidsoppgavene. Som, en enklere måte å utføre oppgavene på, utvide sin egen horisont eller en ny giv for jobbhverdagen.

Når det er snakk om kompetanse som er relatert i arbeidsoppgavene våre, sitter den beste kompetansen i menneskene rundt oss. Altså de vi jobber med til daglig. Hvordan kan vi dra nytte av dette utover de arbeidsoppgavene de til daglig gjør? Her er noen tips

 •        Kjenn dine medarbeidere, på denne måten kan du kartlegge hva de er gode på og hva de liker
 •        Utviklingsplan for hver av medarbeiderne, hvilke mål har de for sitt arbeid og sin karriere


(Foto:Julie prinsessen av Frogner) Fra venstre adm. direktør, studentene og undertegnede

Som tidligere nevnt hadde vi en kongress på starten av året. Tidligere år har vi hentet profesjonelle konferansierer og underholdning utenfra, men i år valgte vi gå en annen vi. Vi brukte interne ressurser som både konferansierer og på fagtema, noen av de var underholdning i seg selv også...tihi. Så hvordan kom vi frem til bruk av disse menneskene? Det er som regel slik at noen mennesker er mer ekstroverte enn andre og har lyst til å by litt på seg selv. Jeg faller definitivt i den kategorien, men bare til en viss grad. Fra jeg var liten jente har elsket å stå på senen eller foran kamera, uavhengig av om det har vært gjennom teater, sang eller fortelle en vits (som jeg forøvrig ikke kan noen av nå i voksen alder). Og det føler jeg i hvert fall selv, at jeg har klart å overfør med meg i arbeidslivet. Det å få stå foran noen og formidle et budskap, slik at de kan bli halvparten så engasjert som meg. Dette gir meg en enormt glede og slik tror jeg mange har det. Finn ut hvem som besitter denne egenskapen og bruk den på en positiv måte. En annen måte å bruke tilgjengelige ressurser på er som vi gjorde her; Vi inngikk i desember et samarbeid med hotellinjen på Høyskolen Kristiania, hvor studentene som ble valgt ut i forkant fikk en oppgave de skulle jobbe med og presentere foran alle på kongressen. Du kan lese mer om denne flotte gjengen og hvordan de fikk være med på denne reisen sammen med oss HER i en artikkel fra hotellmagasinet.

Vi høres plutselig! 

 

#karriere #medarbeidere #studenter #høyskolen #kongress #motivasjon #inspirasjon #leder #hotell #ressurser

Vi heier på deg!

 • 27.01.2017 kl. 19:43

 

Home sweet home, da har jeg akkurat kommet meg hjem etter noen dager på reise. Fredagen er her og det skal bli godt med helg, selv om det har vært en veldig fin uke. Mine barn er hos sin far, som jeg deler omsorgen med 50/50 og da går majoriteten av tiden med til arbeid. Det gjør meg ingenting, jeg elsker jobben min og i perioder er det en livsstil.Denne uken har gitt meg mye og jeg håper at de jeg har besøkt også sitter igjen med en god følelse av at vi nå er i gang med reisen vår «Take us on a Journey».


Etter at jeg forlot København i går ettermiddag gikk reisen videre til Malmö. Byen som flere ganger de siste årene har blitt betegnet som de lovløses by i nord Europa. Derfor var jeg en smule skeptisk når jeg ankom med tog og gikk alene fra sentralstasjonen bort til hotellet vårt First Hotel Jörgen Kock. Jeg må få si at jeg har latt mediene fremstilling, overskygge egen fornuft. Malmö er en veldig fin by med koselige gater, torv og fin arkitektur. DET VAR INGEN «SINN CITY» SOM MØTTE MEG.

  Det har ikke blitt mye tid til å se på byen Malmö, jeg har brukt hele dagen på møter sammen med mine fine kollegaer. Samarbeid med kollegaer og kunder er i all hovedsak bakgrunnen til hvorfor jeg er glad i jobben min. Det og få møte kollegaer som brenner for sitt arbeide på lik linje som meg selv eller enda mer, er utrolig givende. I dag har jeg vært sammen med hotell direktøren på hotellet vårt i Malmö, han er definitivt en mann som «brenner og ånder» for jobben sin. Snakk om rett mann, på rett plass! Det har vært veldig fint å høre, hvor varmt han tenker og snaker om sine ansatte.

 «People work for people ? they do not work for businesses» ~ Donn Carr.                                                                                                     

Utsagnet får virkelig sin mening når man snakker med ledere som er engasjerte I sine ansatte. Ledere som heier på sine ansatte, har større sjanse for å lykkes enn de som kun bryr seg om egen suksess. Det er noe å tenkte på! Følg opp ansatte kontinuerlig, ikke bare ved medarbeidersamtaler. Lag en handling -og utviklingsplan for hver enkelt av dine ansatte og gi de rom for at de får vokse i sine roller. Dette vil skape motivasjon, som på sikt gir resultater. 


Rigktig god helg, nå venter middag hos gode venner.
 

Kvinne, karriere og jobbreise til Kongenes by

 • 25.01.2017 kl. 22:35

Akkurat nå sitter jeg på et av mine absolutt favoritt hoteller, First Hotel Kong Fredrik i København. My second place to home!

 

I dag er jeg takknemlig for at jeg bor nærme flytoget og ikke minst Gardermoen når jeg skal ut å reise. Selv om jeg hadde gjort gode forberedelser til reisen, er jeg ikke kjent for å være tidlig ute på flyplassen. Dette har jeg fått erfare på både godt og vondt. Jeg tok toget til Lillestrøm, hvor jeg hentet kofferten i bilen etter en vanlig arbeidsdag på kontoret. Rakk også kjøre lillemor på trening før flyet skulle gå, her var jeg jammen effektiv. Hva gjør man ikke for å få tid med barna! Men nå er jeg her, i en av Skandinavias absolutt flotteste byer.

Jeg skulle bli godt voksen før jeg fikk oppleve København, men jammen har byen tatt meg med storm. København har blitt den byen jeg besøker mest når det gjelder arbeid og har fått en helt spesiell plass i mitt hjerte. Byen som har alt å by på av flott arkitektur, kunst, shopping og koselige gater med kafeer. Mat er danskene flinke på og jeg har mange gode restauranter å anbefale hvis du skal ned hit. Jeg kan love deg at jet også har tre utrolig fine hoteller som ligger veldig sentralt i forhold til Tivoli, Strøget og hovedbanegården her i hovedstaden. Alt avhengig av hva som er viktig for deg når du er ute og reiser. Er det jobbreise, kjærestetur eller familietur..... De starter alle på First Hotels...

Service er så mangt og jeg skal ikke skrive så mye om service denne gangen. Men, det er så deilig å komme til et hotell og bli møtt av personale som ser deg og hilser deg velkommen. Og ikke nok med det, men de gir deg et smil som føles varmt og oppriktig. Så selv om jeg har mest lyst til å rive med meg nøkkelen og løpe opp på rommet, blir jeg selv mer i imøtekommende og i godt humør. Så tankene fra taxien om at jeg vil løpe igjennom dusjen og komme meg i seng, får lov til å vente noen minutter til, selv om det har vært en lang dag. Neste gang du sjekker inn på et hotell, tenk over om var du bare en av mange eller ble du sett?!

Jeg føler meg utrolig heldig som jeg har en jobb hvor jeg får lov til å reise og oppleve hoteller i de ulike land og byer. I morgen går dagen med til møter og intervjuer her i København, før jeg setter kursen videre til Malmø og First Hotel Jørgen Kock. Sammen med kollega Mark Bering og hotelldirektør Henric Carlson(en gjennomført hotelier) skal vi ta en liten reise. Ikke en fysisk reise, men vi skal se på hva som kan gjøres for å skape de beste resultatene gjennom kultur og ledelse. Jeg gleder meg til å jobbe med dette på alle hotellene våre i tiden fremover. Nå skal vi virkelig få jobbe med kommunikasjon, ledelse og service.

Legg gjerne igjen en kommentar på hva du synes er viktig når du sjekker inn og bor på hotell.

God natt fra kongens by

Renate Lindmark

I en alder av 37 år har jeg bestemt meg for å starte en blogg. Jeg har egentlig aldri hatt hverken tid eller veldig lyst til å blogge tidligere, men etter en joke på jobben, tok jeg gutta "på ordet". Jeg starter en blogg med et navn de har funnet på. Nå er det vel slik at frue er litt oppbrukt, but here we go! Jeg heter Renate Lindmark og er 37 år fra Rælingen, like utenfor Oslo. Jeg har to flotte døtre, en engel og er samboer med verdens heldigste mann...høhø Bruker mye av tiden min på familien, trening og arbeid. Er over middels interessert i ledelse og resultater. Har jobbet med salg i hele min karriere og har de tre siste årene hatt ansvar for salg i Tribe Hotels som er en del av First Hotels familien. Før den tid har jeg bakgrunn fra finans. Når jeg ikke reiser til hotellene vi har i Norge, Danmark, Sverige og Island. Elsker jeg lange ferier i varme strøk. Jeg har bodd noen år i Spania og prater derfor flytende spansk, noe jeg har hatt mye glede av i ettertid. Etter både å ha vært landeveissyklist og basketballspiller i mine yngre dager. Er trening er noe jeg bruker en god del tid på, dessverre klarer jeg ikke alltid være 100% på dette området. Det blir en god del løpeturer i løpet av året, en aktivitet jeg deler med min samboer. Et par løp i løpet av året håper jeg å få til. Og ikke minst noen turer til helsestudio, men jeg er ingen fanatiker. Også har jeg innsett at kroppen min ikke ser ut som jeg er 20 år og det er helt greit. Jeg kommer mest til å blogge om karriere, mote og trening. Klær er noe jeg bruker både penger og tid på, derfor vil dette være en naturlig del av bloggen.

Bloggdesign

Søk i bloggen

Design og koding av KvDesign - www.kvdesign.no